• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • https://www.facebook.com/DuaKutuphanesi
 • https://www.twitter.com/DuaKutuphanesi
Site Haritası
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ
HAVAS İLMİ
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI
 Büyük Şafii Fıkhı
 2019_dini_gunler
Kur'an-ı Kerimde Adı Geçen Peygamberler
 kur-an-da-isimleri-gecen-peygamberler
RASTGELE DUALAR

Hacet Duâları

Hacet duası, Bir istek ya da dilek için Allah'u Teala'ya edilen duadır. Olması çok arzulanan bir dileğin gerçekleşmesi için Allah-u Teala'ya gönülden dua edilmelidir. Dua edildikten sonra gerçekleşmesi için acele edilmemeli, dileğin kabul edilmesi için ısrarcı olunmamalı ve her zaman hayırlısı istenmelidir. Çünkü her şeyin bir vakti vardır. Hacetler yani dilekler için okunabilecek oldukça fazla dua vardır.

Hacet Duaları Ve Anlamları

Okunuşu:

"La ilahe illallahu'l-halimu'l-kerim. Sübhanallahi rabbi'l- 'arşi'l-azim. Elhamdülillahi rabbi'l-'âlemin. Es'eluke mücibati rahmetike ve azaime mağfiratike ve'l-'ismete min külli zenbin ve'l-ğanimetü min külli birrin ve's-selamete min külli ismin la teda'li zenben illa ğafertehü ve la hemmen illa ferrectehü ve la haceten hiye leke ridan illa kadeyteha ya erhame'r-rahimın."

Anlamı:

"Halim, Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur ulu Arş'ın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd âlemlerin Rabbine aittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek esbabı (hakkımda yaratmanı) talep ediyor, her çeşit günahtan koruman için yalvarıyor, her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günahtan selamet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!"

Okunuşu:

"La ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu l-'aliyyu 1-azim. La ilahe illallahü vahdehü la şerike lehu 1-hakimu 1-kerim."

Anlamı:

"Allah'tan başka ilah yoktur, sadece O vardır. Onun ortağı yoktur. O, yücedir, uludur. Allah'tan başka ilah yoktur, sadece O vardır. Onun ortağı yoktur. O, her işi hikmetli olan, çok ikram edendir." 

Hacet Duası: Bismillahirrahmanirrahiym. Ve la havle ve la kuvvete illa billhi’l-Aliyyi’l-Azim. Allahümme inni es’elüke ya Kadimü, ya Daimü, ya Ferdü, ya Vitru, ya Ahadu, ya Samedü, ya Hayyü, ya Kayyumü, ya Ze’l- Celali ve’l-ikram. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim.

Büyük Hacet Duası

Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî


İn lem tekûn gadbane aleyye felâ ubâliy gayre enne âfiyeteke ev seûliy. Euzü binûri vechikellezi eşrekat lehu zulûmatu ve salâha aleyhi emriddünya vel âhıreti en yenzile bi gadabüke ev yehılle aleyye sehatük; ve lekel utba hatta terda ve lâ havle velâ kuvvete illâ bike.

Anlamı:

"Allâh’ım kuvvetimin yetersiz kaldığını çaresiz olduğumu halk nazarında hor hakîr hale düştüğümü görüyorsun. Ya erhamer rahimiyn zayıf görülüp ezilenlerin Rabbi sensin. Kötü huylu ve kötü tavırlı yabancı düşmanın eline beni terk etmeyecek hatta himayemi ellerine verdiğin akrabadan bir dosta bile beni bırakmayacak kadar Rahimsin. Allâh’ım bana karşı gazablı değilsen; çektiğim eziyet ve belâlara hiç aldırış etmem. Ancak şu da var ki koruma sahan bunları da çektirmeyecek kadar geniştir. Allâh’ım gazabına maruz kalmaktan yahud rızasızlığından senin bütün zulmeti parıl parıl aydınlatan dünya ve âhıret hallerinin yegâne selâmete çıkartıcısı olan NUR’u Vechine sığınırım. Allâh’ım rızan olasıya senden affını diliyorum. Havl ve kuvvet ancak seninledir."

 Hacet Duası

''Ya müfettihi fetih, Ya müferrici ferric, Ya müsebbi sebbib, Ya müyessiril yessiril fetha vel ferecül minke, Ya Fettah Ya Alim, İyya kenabudu iyyakenastain''

Yukarıda verilmiş olan dua çok istenilen bir hacetin  gerçekleşmesi için, Sabah namazından sonra 7-21 ya da 41 kere okunur. Ancak dua Allah-u Teala'ya tam bir gönül bağlılığı ile okunmalıdır. Ayrıca ısrarcı ve acele edilememelidir. Allah-u Teala zamanı geldiğinde haceti kabul görecektir.

Hacet Dualarının Kabulü İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 • Allah-u Teala'ya bir hacet için dua ediliyorsa duanın kabul olup olmadığına dair her hangi bir şüpheye düşülmemelidir.
 • Allah-u Teala'ya dua eden kişi tam anlamı ile itikat etmelidir.
 • Dua eden kişi haram olan her şeyden kaçınmalıdır.
 • Dua eden kişi kesinlikle duam kabul edilmiyor, ya da edilmeyecek diye düşünmemelidir.
 • Dualara mutlaka selavat ile başlanmalıdır.
 • Allah'a sığınarak ve yalvararak dua edilmeye dikkat edilmelidir.
 • Dua etmek için bir zaman ya da bir dilek beklenmemelidir. Her zaman, her akla geldiğinde ya da her fırsatta Allah-u Teala'ya dua edilmelidir. Çünkü duaların ne zaman kabul olacağını Allah'tan başka kimse bilemez.
 • Dua etmenin zamanı olmasa da namazların ardından edildiğinde daha makbul olur.
ÜYELİK GİRİŞİ
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret3564011
DUA KÜTÜPHANESİ
KÜTÜB-İ SİTTE
 salavati_serife
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI