• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/DuaKutuphanesi
  • https://www.twitter.com/DuaKutuphanesi
Site Haritası
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ
HAVAS İLMİ
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI
 Büyük Şafii Fıkhı
 2019_dini_gunler
Kur'an-ı Kerimde Adı Geçen Peygamberler
 kur-an-da-isimleri-gecen-peygamberler
RASTGELE DUALAR

Cenaze Duası

 taziye_duasi

Taziye duasının sözleri ve okunma adabı hakkında bilinmesi gereken önemli hususlar

Taziye duası taziye ziyaretlerinde Fatiha suresinden önce okunan bir niyazdır. Bu dua yüzyıllardan beridir müminler tarafından okunmaktadır. Hem dini açıdan hem de toplumsal yaşamın gereklerinden ötürü bu duayı kesinlikle bilmek gerekmektedir. Zira taziye ziyaretleri Müslümanların yaşamında önemli bir yer tutar ve bu duayı okuma zorunluluğu sık sık hasıl olur.

Bu yazımızda taziye duasının sözleri ile okunma adabı hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Ayrıca ölüm kavramının Kuran’da ve hadislerde nasıl geçtiğine de değineceğiz.Taziyeler sırasında din alimlerinin okuduğu bazı duaların da sözlerini ve Türkçe meallerini vererek konu hakkında tam teşekkülü bilgi aktarmaya gayret edeceğiz.

İşte taziye duası hakkında bilinmesi gereken her şey

Taziye ziyaretlerinin usul ve adabını Müslümanlara ilk defa öğreten kişi Hz. Muhammed’dir. İslam Peygamberi taziye ziyaretlerine önem vermiş ve taziyelerde dualar okumuştur.

Taziye ziyaretlerinde Kuran-ı Kerim’den ayetler okuyan Hz. Muhammed bu ziyaretleri dini sorumlulukların hatırlatılması açısından vesile olarak görmüştür.

Bir müminin vefat eden akrabaları, tanıdıkları ve komşuları için taziye ziyaretinde bulunması sünnet olup hayır kazandıran önemli görevlerden biridir.

Taziye ziyaretinde nasıl davranmanız gerektiğini bilmelisiniz

  • Taziye ziyaretlerinde yüksek sesle konuşulmaz, kahkaha atılmaz ve uygun olmayan şakalar yapılmaz.
  • Ölen kişilerin acılarını artıracak konuşmalar yapmaktan uzak durulur.
  • Taziyeler ticaret yapma yeri değildir. Taziye sırasında ticari pazarlıklar veya anlaşmalar yapılmaz.
  • Taziye sırasında ölüm üzerine tefekkür etmek ve ahiret hayatına ne kadar hazırlıklı olunduğunu düşünmek gerekir.

Unutulmamalıdır ki taziyeler İslami adaba uygun yapılması icap eden ziyaretlerdir ve büyük bir ciddiyetle yerine getirilmelidir.

Kuran-ı Kerim’de ve hadislerde ölüm hadisesi nasıl anlatılmaktadır?

Yüce Allah canlı cansız tüm varlıkları yarattığı gibi ölümü de yaratmıştır. Yani ölüm yüce Allah’ın emridir. Bu hususta Kuran-ı Kerim’de şunlar ifade edilmiştir:

“O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk-2)

Ayrıca her canlının mutlaka bir gün öleceği ve sonra da Rabbine döndürüleceği de beyan edilmektedir:

“Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût-57)

Hz. Muhammed de kişiye can verenin de canını alanın da Allah olduğunu ifade ederek kulların yüce Allah’ın takdirine rıza göstermelerini şöyle buyurmuştur.

“Aldığı Allah’ındır, verdiği Allah’ındır. Her şey O’nun katında belirli bir ecel iledir. Sabret ve karşılığını Allah’tan bekle.” (Buhârî)

Hz. Muhammed’in bu sözleri ayrıca yakınları ölen insanlara teselli vermek maksadıyla da okunmaktadır.

Taziye duasının sözleri

Taziyeye gidilir gidilmez selam verilerek yerine oturulur. Hemen başsağlığı dilenmez. Çünkü taziyede önce taziye duası ve ardından Fatiha suresi okunur ardından taziye dilekleri ifade edilir.

Ziyaretçiler selam verip oturduktan sonra orada bulunan din alimlerinden biri veya ziyarette bulunan kişilerin içinden bir şahıs şu duayı okur:

“E’zemellahu ecrekum ve ehsene âzaekum ve ğefere limeyyitikum”

Bu duadan sonra taziyede bulunan herkes (yeni gelenler de eski gelenler de) Fatiha suresini okur:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ ﴿٢﴾ اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ ﴿

FATİHA SURESİ OKUNUŞU

1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.

3- Er-Rahmâni’r-Rahîm.

4- Mâliki yevmi’d-dîn.

5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.

6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm.

7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

FATİHA SURESİ ANLAMI

1- Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

2- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

3- O, rahmândır ve rahîmdir.

4- Ceza gününün mâlikidir.

5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

6- Bize doğru yolu göster.

7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Fatiha suresinin okunması bittikten sonra el-hukmu lillâh denir ve ardından ölen kişinin yakınlarına başsağlığı dilenir.

Taziye ziyaretinde Fatiha suresinden önce okunan duanın Türkçe meali şöyledir:

“Allah ecrinizi artırsın, taziyenizi en güzeli etsin ve ölünüzü bağışlasın”

Fatiha suresinin Türkçe meali ise şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (amin)

Taziye sırasında din alimlerinin sıkça okuduğu iki dua vardır

Din alimleri ziyaretçiler oturduktan sonra Arapça dualar okuyarak orada oturanlara dini vaazda bulunurlar.

Taziye sırasında din adamları tarafından sıkça okunan iki duanın sözleri ve Türkçe karşılıkları şöyledir:

Taziye sırasında din alimlerinin okuduğu birinci duanın sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

“Elhamdülillahillezi kale fi kitabihil kerim. Küllü nefsin zaikatülmevti, sümme ileyna türcaun. Vessalatü vesselamü ala rasuline Muhammedin kale fi şanihi; İnneke meyyitun. Ve ala elihi ve sahbihillezine ize esabethüm musibetün kalu inne lillahi ve inna ileyhi raciune.”(amin)

Duanın Türkçe meali

“Ya Rabbim, sen her şeye kadirsin, bizler aciziz. Başlangıçtan bu güne kadar niceleri bu aleme geldiler, gittiler. İşte bu kulunda öteki aleme göç etti. Bizim dualarımız, senin rahmetinle ve bağışlamana ihtiyacı var. Sen rahmetinle onu kucakla, makamını cennet eyle, geride kalanlarına sabır ver Ya Rabbi, bizlere de kamil bir imanla ruhumuzu teslim etmeyi nasip et, Allah’ım!” (amin)

eyup_sultan_mezarligi

Taziye sırasında din alimlerinin okuduğu ikinci duanın sözleri

Bismillahirrahmanirrahim

Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah innellahe meas sabirın

Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat bel ahyaüv ve lakil la teş’urun

Ve le neblüvenneküm bi şey’im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat ve beşşiris sabirın

Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun

Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun (amin)

Bu dua aslında Bakara suresinin 153-157. ayeti kerimeleridir.

Taziye sırasında din alimlerinin okuduğu duanın Türkçe karşılığı

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.

Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.

İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır.” (Bakara 153-157)

Taziye sırasında vefat eden kişinin yakınlarına söylenecek bazı başsağlığı ifadeleri

Taziyeye gidildiğinde ölen kişinin yakınlarına birkaç kelimeden oluşan kısa başsağlığı cümleleri söylenir. En yaygın başsağlığı ifadeleri şunlardır:

  • “Başınız sağ olsun, Allah sabırlar versin”
  • “Allah rahmet eylesin; mekânı cennet olsun”
  • “Allah taksiratını affetsin.”

Taziye ziyareti sırasında ölen kişinin ölüm sebebi ve ölme biçimi hakkında konuşmamak daha doğrudur. Yani kişi nasıl ve ne şekilde ölmüş olursa olsun yukarıdaki genel ifadelerle başsağlığı dilemek ve fazla detaya girmemek daha doğru olacaktır.

ÜYELİK GİRİŞİ
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam217
Toplam Ziyaret3569476
DUA KÜTÜPHANESİ
KÜTÜB-İ SİTTE
 salavati_serife
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI