• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/DuaKutuphanesi
  • https://www.twitter.com/DuaKutuphanesi
Site Haritası
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ
HAVAS İLMİ
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI
 Büyük Şafii Fıkhı
 2019_dini_gunler
Kur'an-ı Kerimde Adı Geçen Peygamberler
 kur-an-da-isimleri-gecen-peygamberler
RASTGELE DUALAR

Fihrist

Bu Sayfa Hazırlık Aşamasındadır.


A


B


C - Ç

Abdest duaları
Abdesten sonra okunacak dualar
Abdesti güzel almak
Abdestli yatmak
Abidlerden yazılmak
Acele kabul istememek
Acizliğin en büyüğü
Âdem (Aleyhisselâm)ın duaları
Âdem (Aleyhisselâm)ın önemli halleri
Af istemek
Afiyet dualar
Ahidname
Akşam duaları
Akşam ezanı vakti
Akşamın sünnetinden sonraki dua
Alaca hastalığından kurtuluş
Ali Haydar Efendi (Kuddise Sırruhu)dan nakiller
Âli İmran suresi
Âli İmran suresinin sonu
Allah-u Tealâ ile ahidleşme
Allah-u Tealâ’’dan istemek
Allah-u Tealâ’’dan razı olmak
Allah-u Tealâ’’nın azemetine sığınmak
Allah-u Tealâ’’nın mağfireti
Allah-u Tealâ’’nın nur oluşu
Allah-u Tealâ’’nın tasdik ettiği kul
Allah-u Tealâ’’nın tecellisini kazandıracak dualar
Allah-u Tealâ’nın yakınlığı
Allah-u Tealâ’nın zenginliği
Allah-u Tealâ’’ya husn-ü zanda bulunmak
Allah-u Tealâ’’ya tazim duası
Allah-u Tealâ’’dan korkmak
Allah’’ın yardımıyla savaşmak
Amel istemek
Amelden sığınmak
Ana-babaya dua
Arafat’’ta dua
Arkadaştan sığınmak
Arş’’a asılan teşbih
Arşın altına konan dualar
Ateşin yakmadığı demirci
Ayetel Kürsî
Ayetel Kürsî duası
Azaptan kurtuluş
Azaptan sığınmak
Azgınlara karşı
Ağaçların ağlaması
A’’raf suresi

Bakara suresinin evveli ve sonu
Batmaktan kurtuluş
Başlama duası
Belayı geri çeviren tek şey
Besmelenin faziletleri
Böceklerden koruma
Borç duası
Borçlanmaktan sığınmak
Boynun cehennemden azadı
Boğulmaktan kurtuluş
Boş vaktin kıymeti
Büyüden korunma
Büyük günahların affı
Büyük şeyler istemek

Camiyyetli zikirler
Camiye giriş adabı
Camiye giriş ve çıkış duaları
Cehennemden azatlılar
Cehennemden beraat
Cehennemden sığınma
Cemeratta dua
Cennet istemek
Cennet kapısı çalmak
Cennet taamları
Cennete girdirecek ameller
Cenneti görmeden ölmemek
Cennetin dört kapısından giriş
Cennetin sekiz kapısından girenler
Cennetleri aşık eden dua
Cennette ağaç olacak zikirler
Cennette köşk kazanmak
Cibril (Aleyhisselam)
Cihad safında dua
Cimrilerin en kötüsü
Cimrilikten sığınmak
Cin Suresi
Cin şerrinden korunma
Cinlerin erkek ve dişilerinden sığınmak
Cuma gecesi ve gününün faziletleri
Cuma günü hatim
Cuma günü okunacaklar
Cuma ikindiden sonra okunacaklar
Cuma sabahı okunacaklar
Cuma suresi
Cumanın farzından sonra okunacaklar
Cüzzamdan kurtuluş
Çarşamba günü öğle ikindi arası
Çoluk çocuğu koruma


D


E


F

Danyal (Aleyhisselim)
Deccal’’dan korunma
Dedikodunun keffareti
Delilikten korunma
Demir darbesinden korunma
Dereceleri yükseltecek dualar
Deri için nur istemek
Din ve dünya için
Dinde musibetten sığınma
Domuza dönüşmekten kurtuluş
Duada gizlilik
Duada haddi aşmamak
Duada kararlılık
Duada sayıya riayet
Duada takınılacak hal
Duada ısrarlı olmak
Duaları okumayı unutmamak
Duanın fazileti
Duanın ibadet oluşu
Duanın kabulü
Duanın tesiri
Duaya başlamadan yapılacaklar
Duaya devam etmek
Duhan suresi
Dünyanın darlığından sığınmak
Düşmana karşı yardım
Düşman tasallutundan sığınma
Düşmanlara karşı yardım duaları

Ebdâlden olmak için
Ebu’’l-Mu’’temir’’in tesbihatı
Ehli beyte salavat
Elbise giyme duası
Elden ayaktan düşmekten sığınmak
Emelden sığınmak
Enkaz altında kalmaktan korunma
En’’âm süresindeki iki Lafza-i Celâl
En’’âm suresinin başı
Esmâ-i Hüsnâ ile dua
Et için nur istemek
Ev genişliği
Evden çıkarken okunacaklar
Ezan duaları
Ezandan sonra şehadet
Ezanla kamet arası dua
Ezelde verilen kararlar

Fakirlikten kurtuluş
Fakirlikten sığınmak
Fakirlikten şikayet edene tavsiyeler
Falcıdan korunma
Fatiha-i şerife
Felak suresi
Felçten korunma
Fetih mescidinde dua
Fitneden korunma
Fitneden sığınma


G


H


İ

Gafillerden yazılmamak
Gazaptan sığınmak
Gece kalkındığında okunacaklar
Gecenin hayrını istemek
Geceyi ihya
Geçim darlığından sığınmak
Giyilen şeyin hayrını istemek
Gizli borcu ödemek
Gök kapılarını açan zikirler
Gömleğin sünnet oluşu
Göze afiyet istemek
Güçsüzlükten sığınmak
Günahkarlara tavsiye
Günahlardan koruyan zikirler
Günahları bağışlatan zikirler
Günahların sildiremediği ameller
Günahtan sığınmak
Güne hayırla başlamak
Güneş doğmadan ve batmadan okunacaklar
Günlerin en hayırlısı
Günün hayrını istemek
Gıybetin keffareti

Hac sevabı kazanmak
Hacer-i Esved
Hacet duaları
Hadîd suresi
Hak sahiplerine dualar
Hakîm-i Tirmizî’’nin zuhuratı
Haksızlıktan sığınmak
Halâya giriş çıkış duaları
Hamd’’in faziletleri
Hanımla birlikte okunacak dua
Harpten kaçma günahını affettiren dualar
Hasften kurtuluş
Hastaların tedavisi
Hastalıkta dua
Hatim sevabı kazanmak
Hatime
Hayatın fitnelerinden sığınmak
Hayra ulaşmak
Hayvanların selamlaşması
Haşr suresi
Haşr suresinin sonu
Helak istemekten sığınmak
Hesapsız cennete girdiren dualar
Hesaptan kurtuluş
Heybet kazanmak
Hidayet istemek
Hikmet kazanmak
Hileye karşı okunacaklar
Hud suresi
Huriler kazandıran ameller
Hırsızdan korunma
Hızır (Aleyhisselâm)ın duaları
Hızır (Aleyhisselâm)ın fazileti
Hızır (Aleyhisselâm)ın istiğfarı

İbadetin en üstünü
İbadetin hakkım verme
İblis ve ordularından korunmak
İbrahim (Aleyhisselâm) ile komşuluk
İbrahim (Aleyhisselâm)ın duaları
İhlas-ı Şerifin faziletleri
İhlasın önemi
İhtiyarlığın kötülüğünden sığınmak
İlmi Nafi’’ istemek
İlmin ziyadesini istemek
İlyas (Aleyhisselâm)ın duası
İmam-ı Azam’’m tesbihatı
İmam-ı Masum’’un istiğfarı
İmam-ı Rabbani’’nin istiğfarı
İman kurtarma duaları
İmanın hakikatına ulaşmak
İncil’’i okuma sevabı
İnsanları amele teşvik
İnşaallah yerine geçen dua
İsa (Aleyhisselâm) ile komşuluk
İsa (Aleyhisselâm)ın duası
İslâmdan razı olmak
İsmail (Aleyhisselâm)
İsra suresi
İsra suresinin sonu
İsrafil (Aleyhisselâm)
İsti’’âzenin faziletleri
İstihare duası
İstisna duası
İstiğfarın faziletleri
İtikadın önemi
İzzet istemek
İşlerin düzelmesini istemek
İşrak duası


K


L


M

Kabe kapısı
Kabe'de dua
Kabir azabından kurtuluş
Kabir azabından sığınmak
Kabir sorgusu için
Kabir yalnızlığında yoldaş
Kabirde nur
Kabirde sevap kazanma
Kabul kazanmak
Kabul olunacak dualar
Kabul olunmaya inanmak
Kabul olunmayacak dualar
Kaderin değişmeyeceği
Kadir gecesini ihya sevabı
Kadir suresini okumak
Kadirî tarikatı
Kafirlikten sığınmak
Kâfirûn suresi
Kalp kaymaması için dua
Kamer suresi
Kamet duası
Kanda nur istemek
Karın tümöründen korunma
Katili affetmek
Kazanın iki kısmı
Kazaya rıza istemek
Kehf suresi
Kehf suresinin başı ve sonu
Kelime-i şehadetin faziletleri
Kerpiçlerin ağlaması
Kevser suyu
Kibrin zemmi
Köle azadına denk ameller
Korkaklıktan sığınmak
Körlükten korunma
Koruma duaları
Kötülere dua öğretmemek
Kötülüklerden sığınmak
Kubeysa (Radıyallahu Anh)
Kulağa afiyet istemek
Kur'an-ı Kerimin şikayetinden kurtulmak
Kuvvet istemek
Kuşların selamlaşması
Kıskançlığa karşı okunacaklar
Kıyame suresi
Kıyamet darlığından sığınmak
Kıyametin kopma günü

Lanete müstahak olanlar
Lanet okunacak kimseler
Lebbeyk duası

Makamı İbrahim’’de dua
Malı koruma
Malın artması
Maymuna dönüşmekten kurtuluş
Mağfiret istemek
Mağfiret sebebleri
Marûf-u Kerhî (K.S)nin kabri
Mekkenin fazileti
Melek cemaatlerine karışmak
Melekleri istiğfar ettirecek dualar
Melekleri meşgul eden dualar
Meleklerin duasını kazanmak
Meleklerin korumasını kazanmak
Meleklerin, duaları işitmesi
Meleğin telkini
Merve tepesinde dua
Mescid-i Aksa’’da dua
Meshten kurtuluş
Mezara konma duası
Mîkail (Aleyhisselâm)
Mina da dua
Mizan için
Müezzine icabet
Muhafaza ayetleri
Muhafaza istemek
Muhammed (Aleyhisselâm) ile komşuluk
Mukarreblerle beraberlik istemek
Mülk suresi
Mültezem’’de dua
Münkerden kurtuluş
Musa (Aleyhisselâm)
Musa (Aleyhisselâm) ile komşuluk
Müsebbeât
Müsebbihat
Müzdelifede dua
Muavvizeteyn
Mü'min suresinin başı
Mü'minûn suresinin sonu


N


O


Ö

Nafile namazlardan sonra okunacak dua
Nakşibendî Meşayıhımn sünnetleri
Namaz içindeki dualar
Namazdan evvel yapılacak teşbihler
Namazlardan sonra okunacaklar
Nâs suresi
Nefsin şerrinden sığınmak
Nekîrden kurtuluş
Nimetin tamamlanması
Nur istemek
Nur kazandıran dualar

Oruçlunun duası 

Ölümü hatırlamak
Ölümün fitnelerinden sığınmak
Ölümün kötüsünden korunmak
Ömre sevabı kazanmak
Ömrü kısa olanlara tavsiye
Ömür uzunluğu


P-R


S


Ş

Peygamberden razı olmak
Peygamberlerin kabirlerinde dua
Peygamberlerle komşuluk
Putların acizliği
Rahat zamanda dua etmek
Rahmet duaları
Ramazan ayının fazileti
Ravzada dua
Rasûlüllâh (s.a.v)i görmek
Rasûlüllâh (s.a.v)in dayısı
Rasûlüllâh (s.a.v)in kabrine iltihak
Rasûlüllâh (s.a.v)in ölümünden sonraki ilmi
Rasûlüllâh (s.a.v)in sevdiği dua şekli
Riyadan kurtulma
Rum suresinin ayetleri
Rüya duası
Rıza-i İlâhîyi kazanmak
Rızık bolluğu
Rızık istemek

Sabah duaları
Sabahın sünnetinden sonra okunacaklar
Sadakanın önemi
Safa tepesinde dua
Saff suresi
Sâffât suresi
Sâffât suresinin sonu
Saff'a varma duası
Sahabenin ilme düşkünlüğü
Saidlerin yaşantısını istemek
Saidlik alâmetleri
Salât-ü Selâmlar
Salât-ı İbrahîmiyye
Salavatı çok yapmak
Salavatın, Rasûlüllâh (s.a.v)e arzedilişi
Saldırıdan sığınmak
Salihlere katılmak
Sarığın sünnet oluşu
Sağ üzere yatmak
Sağlık kazanma
Sağlığın kıymeti
Sa'y de dua
Secde suresi
Seher vakti dua
Selsebîl suyu
Sevap kazandıran zikirler
Seyyidü'l-istiğfar
Sihirden korunma
Soldaki meleğin boş kalması
Soygundan korunma
Sünnete uymak
Sıddık sevabı kazandıran dualar
Sıffin harbi
Sıkıntı duaları
Sırat için

Şakilik alâmetleri
Şefaat kazandıracak dualar
Şehidlik kazandıracak dualar
Şehitlik istemek
Şerlerden korunma
Şeytan taşlama yerleri
Şeytandan sığınmak
Şeytanı uzaklaştıracak zikir ve ayetler
Şeytanın telkini
Şifa duaları ve ayetleri
Şirkten korunma
Şükredenlerden yazılmak
Şükrün edası


T


U


Ü

Tahiyyatta okunan salavât
Tahiyyetül Mescid namazı
Tavaf da dua
Tağuta küfür
Taşların ağlaması
Tebareke suresi
Tedbirin takdiri bozamayacağı
Teheccüde başlamadan okunacaklar
Tekasür suresi
Tekbirin faziletleri
Telif gayesi
Temizlikte haddi aşmamak
Tenbellikten sığınma
Teşbihin faziletleri
Tevazulu kullardan yazılmak
Tevhidin faziletleri
Tevratı okuma sevabı
Teğabun suresi
Tövbe suresinin sonu
Tuvalette cinlere görünmemek
Tüyler ürperdiğinde dua

Unutkanlıktan kurtuluş
Uyanma duası
Uyku arasında yapılacak dua
Uzuvlar için nur istemek

Üflemenin sünnet oluşu


V


Y


Z

Vâkıa suresi
Velilerden olmak için
Velilerin kabirlerinde dua
Veremden korunma
Vesile istemek
Vitir duaları
Vurulmaktan korunma

 

Yahya (Aleyhisselâm)
Yakîn istemek
Yanmaktan kurtuluş
Yaratılış gayesi
Yasin-i Şerifin faziletleri
Yatağı kontrol etmek
Yatmadan okunacaklar
Yağmur yağarken dua
Yetrâ ırmağı
Yolculukta dua
Yönler için nur istemek
Yunus (Aleyhisselâm) in duası

Zalim sultandan korunma
Zararlı hayvanlardan korunma
Zebur’’u okuma sevabı
Zehirden korunma
Zeka açılma
Zelzele duası
Zelzele suresi
Zemzem içerken dua
Zemzem kuyusunda dua
Zenginlik duaları
Zenginlikten sığınmak
Zikir üzere yatmak
Zinadan sakınmanın fazileti
Zorluk halinde dua
Zümer suresi


YASAL UYARI: 
Muhsin Demirtaş™ Kullanıcı Adı Resmi ve Ticari Markadır. Her Hakkı Yasal Olarak Saklıdır. © Copyright 2016 
İş Bu Nedenle Sitemizde Yayınlanan Bu Yazının / Haberin / İçeriğin Tüm Hakları Muhsin Demirtaş’a Aittir. Kaynak Gösterilse Dahi Bu Yazının / Haberin / İçeriğinin Tamamı İzin Alınmadan Kesinlikle Kullanılamaz Ancak Alıntılanan Bu Yazının / Haberin / İçeriğin Bir Bölümü Alıntılanan Yazıya Aktif Link Verilerek Kullanılabilir. İzinsiz Kullanıldığında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 5846 Maddesi Gereğince, Kullananlar Hakkında Yasal İşlem Uygulanır.
ÜYELİK GİRİŞİ
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam31
Toplam Ziyaret3564589
DUA KÜTÜPHANESİ
KÜTÜB-İ SİTTE
 salavati_serife
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI