• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/DuaKutuphanesi
  • https://www.twitter.com/DuaKutuphanesi
Site Haritası
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ
HAVAS İLMİ
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI
 Büyük Şafii Fıkhı
 2019_dini_gunler
Kur'an-ı Kerimde Adı Geçen Peygamberler
 kur-an-da-isimleri-gecen-peygamberler
RASTGELE DUALAR

Cilau'l Hatırdan Dualar

 cilaul_hatir

1.SohbetAllah’ım! Bizi razı olduğun şeyde muvaffak kıl. Âmin
2.SohbetAllah’ım! Bizi müminlerden eyle. Münafıklardan eyleme. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
3.SohbetAllah’ım! Bizi, seni razı eden ve bizden razı olacağın şeye muvaffak kıl! Ey âlemlerin Rabbi! Âmin
4.SohbetAllah’ım! Bizi her halimizde muhafazan altına al. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
5.SohbetAllah’ım! Bizi söz ve fiil olarak, halvet veya celvet halinde, şeklen ve mana olarak, bütün ahvalimizde sabredenlerden ve sabredenlere uyanlardan eyle. Âmin
6.SohbetAllah’ım! Dünya ve ahiret işlerimizi sen yürüt. Bizi ne nefislerimize ne de mahlukatından başka birisinin eline bırak. Âmin
7.SohbetAllah’ım! Bizi affet. Bize affınla muamele et. Bize hilminle, kereminle muamele et. Senden uzaklaştırma. Sana muvafakat ile bizi rızıklandır. Âmin
8.SohbetAllah’ım! Bizi sana taatte muvaffak kıl. Sana isyan etmekten uzak tut. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
9.SohbetAllah’ım! Her halimizde sana karşı güzel edeple bizi rızıklandır. Âmin
10.SohbetAllah’ım! Bizler her türlü günahtan, her türlü hatadan sana tevbe ederiz. Bir daha onlara asla dönmeyeceğiz. Rabbimiz! Unuttuğumuz ve hata yaptığımızda bizi sorguya çekme. Rabbimiz! Hidayete erdikten sonra kalbimizi saptırma. Ey günahları bağışlayan! Bizi bağışla. Ey ayıpları örten! Ayıplarımızı ört. Âmin
11.SohbetAllah’ım! Bizi bütün hâlimizde sadakat ile rızıklandır. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
12.SohbetAllah’ım! dinimizi, imanımızı ve bedenimizi kurbiyetin ile koru. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
13.SohbetAllah’ım! Kalplerimizi gafletlerinden uyandır. Bizi sana uyandır. Sana hizmet etmeyi bizlere muvaffak eyle. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
14.SohbetAllah’ım! Benim ve şu cemaatin tövbesini kabul eyle. Beni ve onları hidayete ulaştır. Allah’ım! Bize kurbiyetinin lezzetini tattır. Sana güzel dualar etmeyi, seninle sevinmeyi nasip et. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
15.SohbetAllah’ım! Bize helal rızık ver. Haram ile bizim aramızı uzak et. Bize fazlından, hayırından ve kurbyetinden rızık ver. Kalplerimizi, sırlarımızı ve bütün uzuvlarımızı helal ile rızıklandır. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
16.SohbetAllah’ım! İşlerimizi üstlen! Bizi ne nefsimize, ne de yarattıklarından her hangi birisine dayandır. Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru. Âmin
17.SohbetAllah’ım! Ölümden önce uyanıklık ile, ölümden önce tövbe ve hidayet ile, ölümden önce marifet ile, ölümden önce kapına dönmek ile, ölümden önce kurbiyet evine girmek ile bizleri rızıklandır. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
18.SohbetAllah’ım! Gaflet uykularımızdan bizi uyandır. Bütün ahvalimizde bizim üstümüzü ört; hayırda da, şerde de üstümüzü ört. Bizimle Senin gayrın arasında bir muamele olmasın. Ne övgü, ne yergi. Ne bir medih bizim gönlümüzü çelsin, ne de bir ayıp bizi rezil etsin. Ne bundan, ne ondan, ya Rabbi! Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
19.SohbetAllah’ım! Kurb kapını bize aç. Bizi mukarreblerden (sana yakınlaşmışlardan) eyle. Bizi sana itaat ve çokça ibadet eden kimselerden eyle. Bizi senin askerlerinden eyle. Bizi fazilet sofrana oturt. Ünsiyet şarabından bize içir. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
20.SohbetEy zararları ve belaları defeden! Zararlarımızı ve belalarımızı defet. Muhakkak ki, Sen muztarip biri Sana dua ettiğinde ona icabet edersin. Ey istediğini yapan! Ey her şeye kadir ve kadir olan! Ey her şeyi bilen! Sen muhtaç olduğumuz şeyleri en iyi bilensin. İhtiyaçlarımızı gidermeye kâdir olan da Sensin.
21.SohbetAyıplarımızı ve günahlarımızı Sen biliyorsun. Onları setretmeye ve affetmeye kâdir olan yine Sensin. Bizi senden başkasına gönderme. Bizi başkasına bırakma. Bizi Senin kapından başka kapıya yöneltme. Bizi Senden başkasına yollama. Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru. Âmin
22.SohbetAllah’ım! Bizi her halimizde, sana ve salih kularına karşı güzel edeple rızıklandır. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
23.SohbetEy Rabbimiz! Bizi razı olduğun caddede tut. Hidayet bulduktan sonra kalplerimizi saptırma. Kalplerimizi haktan başka şeye meylettirme. Onları senin kitabına ve nebin Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sünnetine ittibadan ve onlarla amel etmekten çıkarma. Bizi, daha önce geçmiş olan Nebilerin , Resullerin , şehitlerin ve salihlerin yolundan çıkarma. Ruhlarımızı onların ruhlarıyla beraber eyle. Bizi ahiretten önce, dünyada iken kurbiyet evine al. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
24.SohbetAllah’ım! Bizi yarattıklarından müstağni kıl, onlara muhtaç etme. Bizi, halkın malını minderlerinin altında toplayıp saklayanlara ve o mallarıyla halka karşı böbürlenenlere muhtaç etme. Onlar ucüp ve kibir çöllerine dalmışlar; fakirler onlardan dileniyorlar, onlardan yardım istiyorlar da onlar duymazdan geliyorlar. Allah’ım ! Bizi ihtiyaçları senden gelen, sıkıntılarında da senden yardım dileyen kimselerden eyle. Âmin
25.SohbetAllah’ım! Bizi marifetinle, amellerimizde sana karşı ihlaslı olmakla, senden başkası için amel etmemekle rızıklandır. Bizi zahir ve batın hükümlerinin ilmi ile rızıklandır. Bize sabır ver, rıza ver. İlminin ve kaderinin gereği olan belaların acılarını bizlere tatlılaştır. Kalp etlerimizi erit ki, kudretinin gereği olan elemleri hissetmeyelim ve Seninle sohbetimiz daim olsun. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
26.SohbetEy acı ve tatlı su arasında duvar koyan Rabbimiz ! Bizimle Sana karşı nefret veyâ hoşnutsuzluk göstermenin arasına duvar koy. Bizimle Senin takdîrinle çekişmenin arasına perde koy. Bizimle günahlar, isyanlar arasına rahmetinden bir perde çek. Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru. Âmin
27.SohbetAllah’ım! Ey halkın yaratıcısı ! Ey sebeplerin müsebbibi ! Bizi halkı ve sebepleri şirk koşmak bağından koru. Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru. Âmin
28.SohbetAllah’ım! Bizi senden başka her şeye karşı zâhid ve her hâlinde sana karşı istekli olanlardan eyle. Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru. Âmin
29.SohbetAllah’ım! Bize doğru yolu ilham et. Sevdiğin ve râzı olduğun ameli işlemeye bizi muvaffak kıl. Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru. Âmin
30.Sohbetİnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm. Allah’ım ! Sana kulluğu hakkıyla yerine getirme rızkıyla bizi rızıklandır. Seni talep etmede sadakatle bizi rızıklandır. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
31.SohbetAllah’ım! Nefislerimize karşı verdiğimiz mücahedelerimizde bize kuvvet ver. Bizi hidayet ile rızıklandır. İnsanlara hidayet yolunu göstermeyi bizlere nasip et. Kalplerimizi nurlandır. Bize insanların yollarını aydınlatacağımız bir nur ver. Bize ünsiyet şarabından içir; ondan biz de kana kana içelim, bütün susuzlar da kana kana içsinler. Bizi ihsanlarınla ve rızan ile rızıklandır. Bağış ve ihsanına karşı bize şükretmeyi, vermediğin zaman, kapı kapalı olduğu zaman da rıza göstermeyi ilham et. Sadâkatimizde tahkîke ulaştır; yalanlarımızı ve bâtıllarımızı sil. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
32.SohbetAllah’ım! Nefislerimize, heva ve heveslerimize ve şeytanlarımıza karşı bize kuvvet ver. Bizi senin grubunun içine al ve onlardan eyle. Ölmeden evvel kalplerimizi sana yakınlaştır. Herkesin karşılaşacağı günden önce bizi özel karşılama ile rızıklandır. Âmin
33.SohbetAllah’ım! Dalâlette olanların hepsine hidâyet nasip et. Bütün âsilerin tevbesini kabul et. Bütün müptelalara sabır ihsan et. Bütün afiyette olanlara şükür muvaffakiyeti bağışla. Âmin
34.SohbetAllah’ım! Bizi kaderinden razı et. Belalarına karşı sabır ver. Nimetlerine güzelce şükretmeyi nasip et. Senden, bizi nimetin tamamına erdirmeni, afiyetin devamlı olmasını ve muhabbette sabitkadem olmayı dileriz.

Allah’ım! Seninle alışveriş yapmakla bizi rızıklandır. Sana hizmetimizi güzel yapmayı nasip et. Bütün hizmetlerle birlikte senin kapında durmayı bize nasip et. Bize dünyada da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
35.SohbetAllah’ım! Eşyayı bize musahhar kıl (itâat ettir), bize işlerimizde kolaylık ver, bize hayrı aç, işlerimizi hafiflet. Âmin
36.SohbetAllah’ım! Günahlarımızı ört, affet, bağışla. Bize lütuf ve ilim ver. Hatâlarımızı önemseme. Yardım et. Kanaat ver. Afiyet ver. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
37.SohbetAllah’ım! Bizi uyanıkların uyanıklığı ile rızıklandır. Onlara nasıl muâmele ettiysen bize de öyle muâmele et. Bizi affet, bize dinde, dünyada ve âhirette daimi bir afiyet ver ve bizi onların halleriyle hallendir. Afv ve afiyetle bizi senin yakınlığından rızıklandır. Bugünün ve ve her günün hayrından bizi rızıklandır. Burada hazır olanların sevâbıyla da, olmayanların sevabıyla da rızıklandır.

Burada olanın veya olmayanın şerrinden de bizi koru. Arzında yerleştirdiğin sultanların sevâbıyla da bizi rızıklandır. Ve onların şerrinden, bütün şerlilerin şerrinden, facirlerin tuzaklarından, ibadının ve biladın (kulların ve beldelerin) şerrinden, alnındaki perçeminden tuttuğun yürüyenlerin şerrinden bizleri koru. Sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Âsileri itaatkarlara, cahilleri âlimlere, Seni görmeyenleri huzurunda olanlara, Seni talep edenleri ilmiyle amil olanlara, sapıtmışları mühtedilere bağışla. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
38.SohbetAllah’ım! Bizleri iddiacılardan, yalancılardan, seni ve senin halk içindeki havassını (özel kullarını) bilmeyen cahillerden eyleme. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Âmin
ÜYELİK GİRİŞİ
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam217
Toplam Ziyaret3569476
DUA KÜTÜPHANESİ
KÜTÜB-İ SİTTE
 salavati_serife
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI