• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/DuaKutuphanesi
  • https://www.twitter.com/DuaKutuphanesi
Site Haritası
EVLİYALAR ANSİKLOPEDİSİ
HAVAS İLMİ
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI
 Büyük Şafii Fıkhı
 2019_dini_gunler
Kur'an-ı Kerimde Adı Geçen Peygamberler
 kur-an-da-isimleri-gecen-peygamberler
RASTGELE DUALAR

Hizbü'l-Hucub Duası
Hizbü’l Hucub – İmam Şâzilî (k.s.) tarafından neşredilmiş olup; korunma ,keşf,galibiyet ,iç sıkıntıları ibadet etme zaafiyeti gibi durumlarda Allah-u Teala’ya sığınma talebi için okunur .

Allâhümme bi telealui nûri behâi hucubi arşike min a’dâî ihtecebtü ve bi satvetil ceberûti mimmen yekîdûn îstetertü ve bi tavli havli şedidi kuvvetike min külli sultânin tehassantü, ve bi deymûmi kayyûmi devâmi ebediyyetike min külli şeytânin isteaztü, ve bi meknûnis sirri min sirrike min külli hemmin ve ğammin tehallestü, yâ hâmilel arşi an hameletil arşi, yâ şedîdel batşi, yâ habisel vahşi, ihbis annî min zalamnî vağlib min ğalebenî Keteballâhü le ağlibenne ene ve rusülî, innallâhe kaviyyün azîz.

Allâhümme innî es’elüke bi sirriz zâti ve bi zâtis sirri, hüve ente, ente hüve, Lâ ilâhe illâ ente, ihtecebtü bi nûrillâhi, ve bi nûri arşillâhi, ve bi külli ismin lillâhi,  min  aduvvî ve aduvvillâhi, ve min şerri külli halkıllâhi, bi mieti elfi elfi “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”, Hatemtü alâ nefsî ve dînî ve ehlî ve mâlî ve veledi ve cemiy’ı mâ a’tânî rabbî bi hâtemillâhil kuddûsil menî’ıllezî hateme bihi ektâras semâvâti vel ardı,
Hasbünâllâhü ve ni’mel vekîl
Hasbünâllâhü ve ni’mel vekîl
Hasbünâllâhü ve ni’mel vekîl
Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihit tayyibînet tâhirîne ve sahbihil kirâmil berarati ecmaıyne ve selleme.

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla

Allahım! Senin arşının latif perdelerinden akseden nurun parıltılarıyla düşmanlık besleyenlerin şerlerinden gizlendim. Komploculardan ceberûtunun nüfûzuna saklandım. Sulta ve yetki sahiplerinin kaba kuvvetinden de yine Senin havl ve kuvvetine sığındım. Bütün şeytanlardan Senin nihayetsiz Kayyûmiyet ve ebediyetine iltica ettim. Bütün kaygı ve kederlerden de Senin sırlı inayetinle kurtuldum. 

Ey Arş'ı taşımaktan aciz olan Hamele-i Arşını Kendi gerçek güç ve kuvvetiyle destekleyip onlara Arş'ı taşıtan, yakalayıp derdest etmesi ani ve güçlü olan ve vahşî ruhları etkisiz hâle getiren Allahım! Bana zulmedenleri ve galebe etmek isteyenleri de etkisiz hâle getir. “Allah, Ben ve elçilerim elbette galip geliriz. diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir."

Allahım! Zâtının Sırrı ve Sırrının Zâtı için Sana yalvarıyorum, ki O Sensin, Sen de O'sun; Senden gayrı ilah yoktur. Rabbime ve ona inandığım için bana düşmanlık besleyenlerin ve bütün yaratıkların şerrinden, milyonlar "Lâ havle velâ kuvvete illa billah" ile, Allah'ın arşına, arşının nuruna ve bütün isimlerine sığınıyorum. Varlığıma, dinime, ehlime, emvâl ve evlâdıma ve Rabbimin bana ihsan ettiği her şeye, O mukaddes, münezzeh ve erişilmez olan Rabbimin semâvât ve arzın dört bir yanına vurmuş olduğu mührünü vuruyorum. “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir! (3 defa)” 

Salât ü selâm Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, tertemiz, dupduru ehline, kerem ve iyiliğe kilitlenmiş ashâb-ı güzînine olsun. Âmin!
ÜYELİK GİRİŞİ
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret3564207
DUA KÜTÜPHANESİ
KÜTÜB-İ SİTTE
 salavati_serife
BÜYÜK ŞAFİİ FIKHI